Z A P R A S Z A M Y


Z okazji 25-lecia powstania Diecezji Bielsko-Źywieckiej, polecamy

Państwu najnowszą publikację związaną z diecezją. Przybliża ona

ludzi, miejsca i najważniejsze wydarzenia ostatnich  25-ciu lat jej

istnienia.

A U D I O B O O K I w bibliotece

Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne T. 17 2016 (spis treści)

P O L E C A M Y . . .


Godziny Otwarcia

  
KATALOG ON-LINE HISTORIA REGULAMIN NOWOŚCI CZASOPISMA LINKI KONTAKT
Copyright © 2017 Biblioteka Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego - Bielsko-Biała