Z A P R A S Z AM Y  


W a r t o   p r z e c z y t a ć . . .
Błogosławieni miłosierni : słowa do młodych / Franciszek


  

  G O D Z I N Y  O T W A R C I A

PONIEDZIAŁEK
9:00 - 16:00
WTOREK
9:00 - 16:00
ŚRODA
9:00 - 16:00
CZWARTEK
nieczynne
PIĄTEK
9:00 - 16:00KATALOG ON-LINE HISTORIA REGULAMIN NOWOŚCI CZASOPISMA LINKI KONTAKT
Copyright © 2016 Biblioteka Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego - Bielsko-Biała