Aktualności

Nowości w bibliotece

Klikając na zdjęcie okładki wyświetlimy opis bibliograficzny i status książki.

Szustak A. OP: Okruchy : 40 konkretów jak nawrócić własne serce


Zwoliński A., ks. Wielki Post : przewodnik po wybranych treściach, symbolach i znaczeniach


Piecha-Kasprzyk E.: Boży Muszkieter : przesłanie św. Józefa Bilczewskiego


Szustak A. OP: Rodzinne pole minowe

Szustak A. OP: Ballady i romanse : od zakochania do miłości czyli krótki niepodręcznik budowania związku


Franciszek, Papież: List apostolski Franciszka o św. Józefie – Ojcowskim sercem : z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego


Kobieta przebaczenia : Dziennik matki Clelii Merloni


Kurz M.S.,  SJ: Dzieje Apostolskie. Katolicki komentarz do Pisma Świętego


Martin F.: Ewangelia według św. Jana. Katolicki komentarz do Pisma Świętego


Patron św. Jan Sarkander


Łysień, L. ks. :  Groza pandemii 


Korzeniewska J. T. s. CR: Ksiądz kanonik Jan Figura : pierwszy polski proboszcz w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Wrocławiu Osobowicach


Skwierczyński, M. ks.: Autorskie prawa majątkowe do utworu kościelnego w świetle prawa kanonicznego i prawa polskiego


Cezary z Arles, św. : Kazania o Piśmie Świętym : cz.1 (81-105)


Dziewicki M. ks. : Karykatury chrześcijaństwa : czym chrześcijaństwo na pewno nie jest i co naprawdę głosi


Franciszek (Papież) : Powróćmy do marzeń : droga ku lepszej przyszłości : papież Franciszek w rozmowie z Austenem Ivereighem


Badeni J. : Siła nadziei : uwierzcie w koniec świata


Ignacy Loyola, św.: Opowieść pielgrzyma : autobiografia


Hillesum E.: Przerwane życie : pamiętniki 1941-1943


Pawlukiewicz, P. ks.:  Życie. Instrukcja obsługi


Sheen F. J.: Skarb w glinianym naczyniu : autobiografia, Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2020


Miduch M.: Apokalipsa: księga miłosierdzia 


Zwoliński A.: LGBT: nie lepsi, nie gorsi


 

Ratzinger J. , Kard. (Benedykt XVI): Prawda i wolność : rozważania o współczesności


Halik, T., ks.: Czas pustych kościołów


Franciszek, Papież: Encyklika Fratelli tutti Ojca Świętego Franciszka : o braterstwie i przyjaźni społecznej, Warszawa: Wydawnictwo M, 2020


Pudełko A.M. s,: Wielki foch : o (nie)dojrzałości kobiet, Częstochowa; Święty Paweł, 2020


Wolińska-Riedi M.:  Zdarzyło się w Watykanie : nieznane historie zza Spiżowej Bramy, Kraków, ZNAK, 2020


Życie ze stratą : pomoc dla rodziców po odejściu dzieci nienarodzonych. Kraków: WAM, 2020


Głaz, S. SJ: Osobowość i religijność kobiet : w kontekście ich doświadczenia osobistego i społecznego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ingnatianum , 2020


Pawlukiewicz, P. ks.: Z braku rodzi się lepsze… : wywiad strumyk,  Nowy Sącz: RTCK, 2020

Ryś, G. Abp: O rzeczach ważnych, Kraków: Znak, 2020Zapotoczny A.: Zaskoczył nas… : bohaterowie pontyfikatu Jana Pawła II,  Kraków: Wydawnictwo M, 2020


Gadenz P.: Ewangelia według św. Łukasza. Katolicki komentarz do Pisma Świętego, Poznań: W Drodze, 2020


Healy M.: Ewangelia według św. Marka. Katolicki komentarz do Pisma Świętego, Poznań: W Drodze, 2020


Gwoździewicz,  T.  ks.: Sieroctwo jako problem społeczny i moralny, Katowice, Księgarnia św. Jacka, 2020


 

Biel St. SJ : Płaszcz proroka : opowieść o Bożej opiece, Kraków: WAM, 2020


Puścikowska A.: Siostry z powstania : nieznane historie kobiet walczących o Warszawę, Kraków: Znak, 2020


Martin C. .:  Mama św. Teresy od Dzieciątka Jezus : Zelia Martin (1831-1877), Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych, 2015


Martin C.: Tato św. Teresy od Dzieciątka Jezus : Ludwik Martin (1823-1894) : świadectwa i dokumenty, Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych, 2016


Glas P., ks.: Ocalenie w Maryi : pakiet ratunkowy w czasach dramatu Kościoła i świata, Kraków: Esprit, 2020


Fairweather J.:  Ochotnik : prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego, Kraków: Instytut Pileckiego. Znak Horyzont, 2020


Knabit L. OSB: Alfabet: moje życie, Kraków: Dom Wydawniucz „Rafael”, 2020


Front. Ł.: Żywot kapłana poczciwego : ksiądz Stanisław Piątek (1906-1988), Kęty: Wydawnictwo MAREK DEREWIECKI, 2020

+


Macierzyństwo i jego odsłony, Kraków: SCRIPTUM, 2020


E fructu arbor cognoscitur… W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza,  Słupsk-Koszalin, 2020


Liberacka A.: 30 scen z życia Maryi, Kraków: Wydawnictwo Stacja7. 2020


Lisicki P.: Grób Rybaka : śledztwo w sprawie największej tajemnicy watykańskich podziemi, Warszawa: FRONDA, 2019


500-lecie reformacji : historia i perspektywy, Słupsk-Koszalin, 2020


Kupczak J. OP.: Amoris laetitia : konflikt interpretacji, Poznań: W Drodze, 2020


Kindziuk M.: Emilia i Karol Wojtyłowie : Rodzice św. Jana Pawła II, Kraków: Esprit, 2020


Brunori G. B.: Benedykt XVI: wiara i proroctwo pierwszego Papieża emeryta w historii, Pelpin: Bernardinum, 2020


Chrostowski W., ks., Dekalog, Kraków: Biały Kruk, 2020


Pawlukiewicz P., ks,: Księża na księżyc! : tylko co dalej?,  Kraków, ZNAK 2020


Budzyńska N.: Ja nie mam duszy: sprawa Barbary Ubryk, uwięzionej zakonnicy, której historia żyła cała Polska, Kraków, ZNAK, 2020


Augustin G.: Moc miłosierdzia: źródło duchowego odrodzenia, Kraków: WAM, 2020


Koprowicz J.: Otchłań, Kraków: MANDO 2020


Allegri A.: Zniszczyć świętego: śledztwo w sprawie prześladowania o. Pio, Kraków” Esprit, 2020


Siemieniewsk A. bp : Chrześcijańskie ruchy charyzmatyczne: nowość czy kontynuacja tradycji?, Poznań: Pallotinum, 2019

 


Rosik M., ks.: Miriam z Nazaretu: pierwsza charyzmatyczka, Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2020


 

Ruotolo D.  OFM: Pełna łaski: ksiądz Dolindo o Matce Bożej, Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2020


Górny G.: Tajne Archiwum Watykańskie: nieznane karty historii Kościoła, Izabelin – Warszawa: Rosikon Press, 2020


Knedler M.: Położna z Auschwitz, Kraków MANDO, 2020


Milano A.: Kobieta i miłość w Biblii : eros, agape, osoba, Kraków: WAM, 2019


Schreck A.: Potężny strumień łaski : historia, podstawy i znaczenie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz, 2019


Dronfield J.:  O chłopcu, który poszedł za tatą do Auschwitz : prawdziwa historia,  Kraków: ZNAK, 2019


Bliskie jest Królestwo Boże : Ksiądz Dolindo objaśnia przypowieści,  Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2019


Różaniec : potężna broń na trudne czasy, Kraków: Esprit, 2019


 

Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych,  Warszawa, PIW, 2019


Benedykt XVI:  Matka Boga : Maryja w wierze Kościoła: Kraków: WAM, 2019


Castellano-Lubov D.:  Franciszek nieznany : papież w oczach bliskich, Włocławek, 2019


Diakonat stały w Kościele w Polsce : historia, teologia, wyzwania, Pelpin: „Bernardinum”, 2019

 


Zwoliński A., ks.: Biblia o starości, Kraków: Wyd. Petrus, 2019


Heller M, ks.: Nauka i Teologia – niekoniecznie tylko na jednej planecie,Kraków: CCP, 2019


Ryś G. abp Moc nadziei, Kraków: WAM, 2019