Historia

Biblioteka Instytutu Teologicznego powstała w 1994 r. wraz z powołanym do życia przez bp Tadeusza Rakoczego Instytutem Teologicznym im. Św. Jana Kantego. Współzałożycielką i organizatorką Biblioteki była Pani Małgorzata Galm. Pierwszą siedzibą Biblioteki jak i Instytutu były salki katechetyczne w parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia w przyziemiu (wypożyczalnia i mała czytelnia).

Pierwszy zrąb księgozbioru stanowiły dary od kilku zmarłych księży naszej diecezji oraz dublety ofiarowane przez Seminarium Ojców Franciszkanów z Katowic Panewnik. W 1998 r. Biblioteka została przyjęta do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Zakupiono program MAK umożliwiający tworzenie komputerowej bazy książek.

W roku akademickim 1999/2000 Instytut Teologiczny a wraz z nim Biblioteka przeniósł się do nowego budynku, w którym mieści się Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka. Obecnie Biblioteka liczy ponad 50 tys. woluminów oraz ok. 130 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Księgozbiór stanowią  głównie pozycje  z zakresu teologii, filozofii, Katolickiej Nauki Społecznej, ale również psychologii, pedagogiki, socjologii.

Z biblioteki korzystają nie tylko pracownicy i studenci Instytutu Teologicznego, ale także młodzież z bielskich uczelni i szkół jak również środowisko lokalne.

oprac. Maria Snopkowska

Dekretem ks. bpa Romana Pindla z dnia 1 czerwca 2016 roku
(L.dz. 1409/16) Biblioteka została wydzielona ze struktur Instytutu Teologicznego im. św Jana Kantego. Powołano do istnienia Bibliotekę i Archiwum Diecezjalne w Bielsku-Białej. Organem prowadzącym została Diecezja Bielsko-Żywiecka.