:: R E G U L A M I N ::

 
Wyciąg z Regulaminu Udostępniania Zbiorów
Biblioteki Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego

(…) 1. Prawo do korzystania z Biblioteki Instytutu Teologicznego mają studenci, pracownicy naukowi oraz inne osoby zainteresowane zbiorami

(…) 1.  Przy zapisie do Biblioteki czytelnik zobowiązany jest :

a)     Okazać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości (np. paszport), w przypadku studentów indeks, w którym bibliotekarz ma prawo dokonać adnotacji o zwrocie książek po ukończeniu studiów lub rezygnacji z dalszego ich kontynuowania

b)    wypełnić i podpisać Kartę Wpisu zobowiązując się w ten sposób do przestrzegania Regulaminu

(…) Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Instytutu Teologicznego jest bezpłatne dla studentów tej uczelni. Czytelnicy spoza uczelni zobowiązani są do jednorazowej wpłaty przy zapisie na rzecz Biblioteki w kwocie ustalonej przez Dyrektora Instytutu Teologicznego


Ilość wypożyczeń:
                                 
     IV
1.   Studenci Instytutu Teologicznego mogą jednorazowo wypożyczyć 5 książek. W uzasadnionych przypadkach (np. pisanie pracy magisterskiej) liczba ta może być większa. Studenci innych uczelni oraz osoby    zainteresowane korzystaniem ze zbiorów mogą jednorazowo wypożyczyć 3 książki.


2.     Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca.

3.     Czytelnik może uzyskać zgodę na przedłużenie terminu zwrotu książek jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych osób.

4.     Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki wybrane przez osobę zainteresowaną. Po uzgodnionym czasie (2 tygodnie) nie odebrane materiały zostają ponownie włączone do zbiorów.
powrót
KATALOG ON-LINE HISTORIA REGULAMIN NOWOŚCI CZASOPISMA LINKI KONTAKT
Copyright © 2018 Biblioteka Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego - Bielsko-Biała